Vlaanderen keurt eerstelijnsdecreet goed

De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van eerstelijnszorgaanbieders definitief goed.

Het decreet dat de regering Bourgeois vrijdag goedkeurde moet de basis vormen waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma kan worden gebouwd. Het zet de lijnen uit voor alle grote projecten om de eerste lijn te hervormen zoals de installatie van zorgraden in eerstelijnszones met daarboven regionale zorgzones en een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Nu de Vlaamse regering haar fiat heeft gegeven en ook de Raad van State zijn zegen gaf, kan het decreet worden voorgelegd aan het Vlaams parlement. 

Het decreet vertrekt vanuit het model dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) promoot. Dit WGO-model zet de persoon met een zorgnood centraal en positioneert rondom hem de mantelzorger, de vrijwilligers en de buurt als eerste beschermende en ondersteunende schil. Wordt de zorgnood complexer, dan moet de eerstelijnszorg worden ingeschakeld. Gezien de toenemende zorgnood van een ouder wordende populatie, is het belangrijk dat de samenleving kan steunen op een sterke, goed uitgebouwde eerste lijn die de duurdere gespecialiseerde zorg kan ontlasten en in grote mate bijdraagt aan een toegankelijk, efficiënt en kwalitatief zorgsysteem voor iedereen. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan de sociale ongelijkheden op vlak van gezondheidszorg afvlakken door de toegankelijkheid te optimaliseren en een signaalfunctie op zich te nemen. 

Filip Ceulemans