Vlaanderen screent niet op SMA

Het Agentschap Zorg en Gezondheid reageert op de berichten in de media dat Vlaanderen – in tegenstelling tot Wallonië – pasgeboren baby’s niet screent op de spierziekte SMA.

Vorige week titelden diverse kranten dat Vlaanderen pasgeboren baby’s niet screent op de zeldzame spierziekte SMA, terwijl Wallonië dat wel doet. “Dit is een weloverwogen keuze”, reageert het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Vlaanderen organiseert momenteel neonatale screening voor twaalf zeldzame aangeboren ziektes. Het zijn aandoeningen waarover er een internationale consensus is over de screening en waarbij de doeltreffendheid vaststaat van vroegtijdige behandeling op preventie van ziekte en overlijden. De keuze om ziektes toe te voegen aan de screening moeten we zorgvuldig afwegen op basis van verschillende criteria zoals betrouwbaarheid van de screening, de opties die er zijn voor de behandeling bij het vaststellen van een ziekte, de wetenschappelijke evidentie over screening en behandeling, de voordelen die screening heeft voor de levenskwaliteit en het succes van de behandeling, de kostprijs enzovoort. Voor SMA bestaat er momenteel te veel wetenschappelijke onduidelijkheid over de behandelmogelijkheden en het nut van een algemene screening.”

Wallonië screent wel op de aandoening in het kader van een proefonderzoeksproject gefinancierd door bedrijven die behandelingen tegen de ziekte ontwikkelen. “Het is geen officieel screeningsprogramma.” Dat Vlaanderen geen precedent wil scheppen in financiering door farmaceutische bedrijven, is een bijkomende reden om momenteel niet op SMA te screenen. Een bijkomende reden om niet voor SMA-screening te kiezen, is de prioriteit die Vlaanderen wil geven aan andere zeldzame ziektes die ook een zware impact hebben op gezinnen en waarvoor de wetenschappelijke argumenten om te screenen momenteel sterker zijn. Als voorbeeld verwijst het agentschap Zorg en Gezondheid naar de recente toevoeging van mucoviscidose aan de lijst met aandoeningen waarop wordt gescreend.

Filip Ceulemans