“Waar is de spoeddienst?” – “Désolé, je ne vous comprends pas”

11 mei 2009
Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis wil je liefst in je eigen taal onthaald worden. En toch is dit in Brussel voor Nederlandstaligen geen evidentie. De taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen leidt nog te vaak tot klachten over een gebrek aan tweetaligheid in de zorgverlening.

Pro Medicis Brussel en het Brusselse Huis van het Nederlands proberen hier al enkele jaren aan te werken en vinden steeds meer steun bij de ziekenhuizen zelf. Zes Brusselse privéziekenhuizen en de Irisgroep hebben ondertussen een taalbeleidsplan, met concrete maatregelen om de tweetalige zorgverlening te verbeteren (organisatie van taallessen, conversatietafels, systemen van “peter-meterschap”,  aanwerving van interne taaltrainers, …).
Op 12 mei, de Dag van de Verpleegkundige, krijgen de ziekenhuizen er een extra hulpmiddel bij: “Opération NL - Operatie FR”, een praktisch woordenboekje (NL/FR) boordevol woorden en standaardzinnen over klachten, diagnoses, behandelingen, …

Praktisch

“Opération NL – Operatie FR” wordt voorgesteld op 12 mei van 11u tot 12u in de Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel. Het woordenboekje is gedrukt op 10.000 exemplaren en wordt gratis uitgedeeld aan de ziekenhuizen met een taalbeleidsplan. De VGC-collegeleden Guy Vanhengel en Brigitte Grouwels, die samen het project financieel mogelijk maakten, zullen de zakwoordenboekjes overhandigen aan de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen.

Je kan het boekje ook in PDF-formaat downloaden, of gedrukt bestellen bij het 'Huis van het Nederlands'.