Waarom is een goede registratie in MyRiziv zo belangrijk?

28 feb 2019

Via de webtoepassing MyRiziv kunnen artsen hun contactadres en de nodige financiële gegevens meedelen. Artsen kunnen hiermee ook een overzicht krijgen van de forfaitaire vergoedingen die worden betaald en sommige fiscale attesten opvragen. Domus Medica legt het belang uit van een goede registratie.

Waarom is een goede registratie zo belangrijk?

U kan via de webtoepassing MyRiziv uw financiële gegevens meedelen. Dit zorgt ervoor dat het Riziv de forfaitaire betalingen (= de accrediteringsforfait, geïntegreerde praktijkpremie, beschikbaarheidshonoraria,…) aan u kan uitbetalen. Daarnaast is een goede registratie van belang in het kader van het GMD en de zorgtrajecten. De verzekeringsinstellingen betalen deze vergoedingen, maar het Riziv beheert de gegevens over de fiscale bestemmeling en geven deze door aan de verzekeringsinstellingen. De fiscale bestemmeling is de persoon op wiens naam het Riziv de fiscale fiches opstellen. 

Indien u een huisartsengroepering heeft is het eveneens belangrijk om u te registreren als groepering. Enerzijds zijn er financiële voordelen voor u patiënten. Als uw patiënten een GMD hebben of een zorgtraject volgen, dan hebben zij voor bepaalde verstrekkingen recht op een hogere tegemoetkoming van hun ziekenfonds. Anderzijds zijn er ook administratieve en financiële voordelen voor de groepering. De huisartsen van uw groepering hoeven op het getuigschrift voor verstrekte hulp niet meer de letter G te vermelden, gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het GMD beheert. Daarnaast kunnen de verzekeringsinstellingen het GMD van een patiënt administratief verlengen of het forfaitair honorarium voor de verlenging van een zorgtraject uitbetalen als er in een verlengingsjaar een contact is geweest tussen die patiënt en een willekeurige huisarts van uw groepering. Het hoeft dus geen contact te zijn met de specifieke huisarts die het GMD van die patiënt beheert. Voor de metingen van de geïntegreerde praktijkpremie zijn er voor geregistreerde groeperingen ook tellingen mogelijk op praktijkniveau, waardoor de kans op het behalen van de drempels van de premie verhoogt. 

Ten slotte kan u via deze webtoepassing ook ten allen tijde een overzicht krijgen van de betalingen. Daarnaast kan u ook u contactgevens wijzigen.

Wanneer moet u zich registreren of kijkt u het beste de gegevens na?

Éénmaal u de eerste keer bent geregistreerd, hoeft u enkel u gegevens nog te wijzigen als er wijzigingen voordoen in de praktijk of in uw contactgegevens. 
Kijk zeker één keer per jaar goed na of alle contactgegevens en praktijkgegevens correct staan ingegeven, zodat de uitbetalingen op het juiste rekeningnummer terechtkomen.