Waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan in voege

Zondag startte het Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase op van het Vlaams Warmteactieplan. 

Sinds gisteren is Vlaanderen in de ban van de eerste hittegolf van het jaar. Volgens de voorspellingen van het KMI zou die nog zeker duren tot volgende week maandag. Een hittegolf betekent minstens vijf opeenvolgende dagen van minstens 25 graden, waarvan op drie de 30 graden gehaald wordt. Het is het sein voor Zorg en Gezondheid om via de waarschuwingsfase van het Vlaamse Warmteactieplan de bevolking adviezen te geven over de beschermingsmaatregelen tegen zon en hitte. Het agentschap vraagt iedereen niet alleen zorg te dragen voor zichzelf, maar ook voor anderen en in het bijzonder voor ouderen en kinderen.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. De tips van Zorg en Gezondheid staan samengevat op www.warmedagen.be. Dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor personen die verzwakt zijn door Covid-19 omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten. Omgekeerd kunnen mensen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus.

Filip Ceulemans