Wereldborstvoedingsweek

28 sep 2009

Wereldwijd wordt elk jaar in oktober, tijdens week 40, de Wereldborstvoedingsweek gevierd. 120 landen zetten borstvoeding extra in de verf. Traditiegetrouw neemt Kind en Gezin ook een aantal borstvoedingsvriendelijke initiatieven. De slogan van de week luidt dit jaar: “Borstvoeding, natuurlijk".

Thema

Het internationale thema "het belang van borstvoeding in crisissituaties" is minder geschikt voor België vandaar de keuze vanuit het Federaal Borstvoedingscomité voor een aangepaste slogan. Met “Borstvoeding, natuurlijk” is het de bedoeling om te sensibiliseren voor een normale houding ten aanzien van borstvoeding. Om borstvoeding aan te moedigen is het belangrijk dat het beschouwd wordt als een gewone en natuurlijke keuze van ouders. Een baby discreet voeden op een publieke plaats zou niet meer mogen verrassen. In het kader van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan wordt ook een TV-spot ontwikkeld over borstvoeding die aansluit bij de slogan.

Acties Kind en Gezin

Borstvoedingslintje

Alle mama’s die borstvoeding geven, worden in week 40 (28 sept-4 okt) tijdens het verblijf in de kraamkliniek, het bezoek op het consultatiebureau of het huisbezoek verrast met een borstvoedingslintje. De moeder kan het lintje aan haar bh-bandje bevestigen zodat ze weet aan welke borst te beginnen met de volgende voeding.

Affiches

In heel wat voorzieningen van Kind en Gezin waaronder de consultatiebureaus, de prenatale steunpunten en de inloopteams, zal een affiche van de Wereldborstvoedingsweek opgehangen worden.

Nieuwe brochure borstvoeding

De folder borstvoeding die via de dienstverlening van Kind en Gezin verspreid wordt, is herwerkt. Voortaan zit er een inlegblad bij met een samenvatting van de belangrijkste praktische adviezen aan de hand van foto’s en tekeningen.

Samenwerking met partners

De Wereldborstvoedingsweek wordt mede ondersteund door de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen (UVV), de Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen (VLOV), Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK), Unicef België, het expertisecentrum kraamzorg De Bakermat en de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen (BVL).

Borstvoeding in Vlaanderen

Er is een lichte, maar voortdurende toename van borstvoeding: meer starters, meer kinderen die langdurig borstvoeding krijgen. 65,0% van de kinderen krijgt uitsluitend borstvoeding op dag 6 (+0,2 tegenover 2007). Op 3 maanden krijgt nog 34,7% van alle kinderen uitsluitend borstvoeding (+0,4).

Meer info: Het Kind in Vlaanderen, editie 2008 (PDF bestand via www.kindengezin.be).

Contactpersonen voor de pers: