Ziekenhuisinfecties dodelijker dan het verkeer

Elk jaar sterven er meer mensen aan ziekenhuisinfecties dan aan verkeersongevallen. Dat concludeert wetenschappelijk instituut Sciensano op basis van de analyse van kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen.

De kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne worden gebruikt om te bepalen in welke mate een ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden om zorggerelateerde infecties zo goed mogelijk te voorkomen. Over het algemeen behalen de ziekenhuizen een goede score. Slecht 2% behaalde een zwakke score. 

Sciensano juicht enkele belangrijke verbeteringen toe zoals het gestegen aantal ziekenhuizen waar het algemeen strategisch plan voor ziekenhuishygiëne geïntegreerd is in het algemeen strategisch plan van het ziekenhuis (van 79% naar 86%) en de toename van het aantal ziekenhuizen dat een lokale surveillance voor postoperatieve wondinfecties (49% in 2016 ten opzichte van 58% in 2017) rapporteert.

De individuele score van elk ziekenhuis is terug te vinden in het rapport dat Sciensano deze week publiceerde. 

Filip Ceulemans