Zorgtrajecten zorgen voor betere gezondheid

Zorgtrajecten hebben een positieve invloed op de gezondheidstoestand van patiënten met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie. Dat blijkt uit een rapport dat Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, deze week bekendmaakte.

In opdracht van het Riziv bekeek Sciensano welk effect de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie tussen 2009 en 2016 hadden op de gezondheid van de patiënten die een zorgtraject afsloten met een huisarts en een specialist. Uit het rapport van Sciensano blijkt dat patiënten die een zorgtraject starten, hun voorziene contacten met huisarts en specialist naleven. Ze komen daardoor vaker met de zorgverstrekkers in contact dan voor het afsluiten van het traject. Ook belangrijke onderzoeken zoals het meten van de diabetescontrole (HbA1c) en de nierfunctie, gebeuren vaker na de start van een zorgtraject. Dankzij de resultaten van deze onderzoeken kunnen de patiënt en de zorgverleners samen de behandeling tijdig bijsturen.

Om de gezondheidssituatie van de patiënt in kaart te brengen, volgde Sciensano enkele parameters op. Voor diabetes type 2 waren dat onder andere bloedsuiker en bloeddruk. Patiënten met diabetes type 2 hadden zowel hun bloedsuiker als hun bloeddruk beter onder controle en meer patiënten haalden de streefwaarden dan voor de start van het zorgtraject. Voor de patiënten met chronische nierinsufficiëntie is het belangrijk dat de bloeddruk zo laag mogelijk blijft om de nieren niet verder te belasten. De patiënten in een zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie hadden inderdaad een beter gecontroleerde bloeddruk dan voor de start. Hij was gemiddeld lager dan bij de patiënten in een zorgtraject diabetes type 2. In beide zorgtrajecten werden de doelstellingen bereikt.

“Een zorgtraject werkt, dat is zeker”, zegt Mieke Goossens, de onderzoekster die voor Sciensano het onderzoek naar de zorgtrajecten uitvoerde. “Het is vooral nuttig wanneer de zorg van de patiënt complexer wordt en de patiënt zelf een actieve rol in zijn behandeling moet spelen: zelf leren insuline injecteren, thuis de bloeddruk meten, de juiste voedingskeuzes maken enzovoort. In een zorgtraject wordt de patiënt door educatie hierin ondersteund. We willen mensen met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie dan ook aanmoedigen om zich te laten informeren door hun arts over een zorgtraject. Een arts kan hen vertellen of ze in aanmerking komen voor een zorgtraject en hen helpen bij de opstart.”

Filip Ceulemans