Kringvergadering 2016: De huisartsenkring is het beste niveau om verandering te realiseren

De lokale huisartsenkringen vervullen een onmisbare rol, en zijn het beste niveau om veranderingen en verbeteringen te realiseren. Dat is één van de conclusies van de jaarlijkse kringvergadering van afgelopen zaterdag 26 november in Antwerpen.

Hoe meer men centraal studeert op het gezondheidsbeleid, hoe vaker men tot de vaststelling komt dat het maar efficiënt en effectief kan zijn, als het lokaal gevoerd wordt. Daarom zijn de lokale huisartsenkringen voor de huisartsenmaterie vaak het eerste lokale aanspreekpunt om Vlaams of Federaal beleid lokaal te implementeren. Geïntegreerd beleid vergt dat het lokaal geïmplementeerd wordt.

Waar zal de bocht naar betere samenwerking tussen behandelende (huis-)artsen, adviserende artsen en arbeidsartsen gerealiseerd worden? Inderdaad, op lokaal niveau, via de LOK’s en bijscholingen van kringen.
Waar kan men de afspraken realiseren tussen wachtposten en -diensten, en spoeddiensten? Via de huisartsenkringen.
Wie zorgt voor een betere fysieke en telefonische triage tijdens de out-of-hours care zodat de patiënt zich op het juiste niveau aanmeldt? De huisartsenkringen en wachtposten die de protocollen momenteel uittesten en evalueren.
Integrale zorg en integrated care? De huisartsenkringen zijn een onmisbare partner om dit te realiseren.
De implementatie van de veiligheid van huisartsen en andere zorgverleners, vergt lokale initiatieven …van de huisartsenkring.
Het tekort aan stagebegeleiders en praktijkopleiders, waar pakken we dat aan? De lokale huisartsenkringen zullen moeten mobiliseren of het zal niet lukken.
Wie kan zorgen voor de structurele omkadering, ondersteuning en preventieve acties om dysfunctioneren van huisartsen te voorkomen en om huisartsen bij te staan i.v.m. psychosociale problemen en dreigende burn-out? De lokale huisartsenkring via de co-artsen.
Wie zorgt voor de permanentie in de huisartsenzone als er plots huisartsen uitvallen? De huisartsenkring.Er wordt heel wat verwacht van huisartsenkringen. We moeten de huisartsenkringen koesteren. Sommige kleine huisartsenkringen denken na over eventuele schaalvergroting zodat een aantal taken kunnen geclusterd worden.

Mag dit een oproep zijn aan de diverse overheden in ons land om dan ook bottom-up rekening te houden met de visie en de standpunten van de lokale huisartsenkringen? Implementatie van het beleid op lokaal niveau vraagt ook voldoende inspraak van dat lokale niveau, inspraak van de huisartsenkringen. In gezondheidsmateries zijn de huisartsenkringen de lokale antenne die het beste voeling heeft met wie het gezondheidsbeleid uiteindelijk dag in dag uit waarmaakt, de huisartsen van de kring. Veranderingen kunnen gerealiseerd worden en tot meer efficiëntie leiden, maar we vragen dan ook om rekening te houden met de standpunten van de huisartsenkringen (vb. in verband met de organisatie van de wachtdiensten, wachtposten, 1733, integrale zorg, de zorgregio’s,….). Het kringloket van Domus Medica zal hier in 2017 verder op toezien.

Tot slot een dankwoord aan dokter Yves Rosiers, afscheidnemend kringloketvoorzitter. Via de Federale Raad van Huisartsenkringen en het kringloket werden onder zijn impuls de laatste jaren de belangen van de huisartsenkringen bewaakt. Goed gestructureerde huisartsenkringen, volgens het generisch kringmodel dat dokter Rosiers zo sterk voorstond, maken van de kringen een onmiskenbare partner in het gezondheidsbeleid. Dr. Koen Steel maakt hier in 2017 als kringloketvoorzitter verder werk van.

Gert Merxckx,
kennisdomeinverantwoordelijke kringen