Kringvergadering 2017: belang van een sterke kringorganisatie is niet te onderschatten

De huisartsenkring is steeds een plaats geweest van innovatie voor de huisartsgeneeskunde. Er komen heel wat uitdagingen op de huisartsenkringen af. Dit biedt opportuniteiten, maar ook gevaren. Het belang van een sterke kringorganisatie is voor Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, niet te onderschatten.

Op de kringvergadering vatte Dr. Gunther D’hanis de filosofie en de opdracht van de eerstelijnszones op een omvattende en integrale wijze samen. Om die eerste lijn nog sterker te maken, zijn vele veranderingen nodig. Eén ervan is de vorming van eerstelijnszones; over de uitrol van die zones over Vlaanderen zou voor het jaareinde al meer duidelijkheid moeten bestaan.

De twee pioniersregio’s hiervoor, Dendermonde en Zuid-Oost-Limburg, kwamen hun ervaringen toelichten. Kirsty de Fluiter/Dr. Bart De Letter (Dendermonde), Renate Vanvlijmen/Dr. Luc Hendrickx/Dr. Sven Simons (Zuid-Oost Limburg) gaven alvast heel wat inspiratie aan de andere huisartsenkringen hoe je te werk kan gaan. De huisarts zal altijd één van spilfiguren zijn en lokaal zullen andere accenten gelegd worden. Dit vergt veel werk van de huisartsenkringen, maar we moeten het heft in eigen handen nemen en zo verder vorm geven aan onze toekomstige beroepsbeoefening.

Het clusterproject Vitalink Medicatieschema is ook essentieel in die beweging. De laatste maanden van 2017 werd dit versneld uitgerold omwille van de ‘huisapotheek’, aldus Elfi Goesaert en Dr. Leo Geudens van het Kennisdomein ICT van Domus Medica. Kinderziekten zijn onvermijdelijk, maar we hopen dat de goede werking van de medicatieschema’s tegen volgend jaar gesmeerd loopt.

De huisartsenkoepel van het Waasland heeft al meer dan 10 jaar ervaring in de organisatie van een Medisch-Farmaceutisch overleg (MFO). Een overleg waarin huisartsen en apothekers elkaar beter leren kennen en afspraken maken rond bepaalde thema’s. Dr. Yves Rosiers en Apr. Romain Van Hautekerke toonden aan hoe het overleg tussen artsen en apothekers georganiseerd wordt. Domus Medica werkte een aantal MFO-pakketten uit waarop u als kring of LOK beroep op kan doen (aanvraag bij gert.merckx@domusmedica.be ). Het Riziv ondersteunt lokale projecten met een subsidie van 2500 euro.

Frank Robben, de topman inzake eHealth in ons land, kwam verduidelijken welke gevolgen de nieuwe GDPR-privacy-regelgeving heeft. Domus Medica bezorgt de huisartsenkringen in februari 2018 een template zodat de kring, wachtpost en huisartsen van de kring tegen 1 mei 2018 op tijd in orde zijn met de GDPR-regelgeving. Zie ook onze pagina over GDPR bij het kennisdomein ICT.

Dr. Koen Steel gaf uitleg bij de hervorming van de wachtdiensten, de wachtposten en de uitrol van het triage-initiatief 1733. De triage dient op alle niveaus te gebeuren en kan uitsluitend werken als ook de deur van de spoed fysiek gesloten wordt. Een veilige, ondersteunde en voor huisartsen haalbare wachtdienst is ons uitgangspunt. Waarbij de juiste patiënt (enkel dringende zorg – geen planbare zorg die bij een vaste huisarts kan plaats vinden tijdens de week) zich aanbiedt, op de juiste plaats (huisartsenwachtpost/wachtdienst of spoeddienst; door zorgvuldige triage te bepalen welke zorg aangewezen is), op het juiste moment (tijdens de nacht indien noodzakelijk; uitstelbaar overdag indien mogelijk; uitstelbaar naar de geplande zorguren bij de eigen huisarts indien niet dringend).

De huisartsenkring is steeds een plaats geweest van innovatie voor de huisartsgeneeskunde. Er komen heel wat uitdagingen op de huisartsenkringen af. Dit biedt opportuniteiten, maar ook gevaren. Het belang van een sterke kringorganisatie is voor Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, niet te onderschatten. Huisartsen die zich voor de kring inzetten zetten zich in voor de algemene huisartsgeneeskunde en voor hun collega’s in de kring. Zij moeten hiervoor dan ook correct beloond worden en professioneel ondersteund. De komende jaren zullen we verder moeten investeren in een sterke huisartsenvertegenwoordiging zodat we onze stempel kunnen drukken op het gezondheidszorglandschap in Vlaanderen en in onze eigen regio (eerstelijnszone en regionale zorgzone). Die eerste lijn moet ook sterk genoeg staan tegenover de tweede en derde lijn om het geïntegreerd werken en het focussen op de integrale patiënt daar als norm op te leggen. Zonder een sterke eerste lijn, zal de patiënt dat geïntegreerd werken en de integrale aanpak nooit bekomen in de andere lijnen. Hij moet op de eerste lijn kunnen terugvallen.

Download hier de presentatie.