Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Studie innovatieve behandeling paniek en claustrofobie

The Human Link onderzoekt samen met Universiteit Gent welke meerwaarde technologische hulpmiddelen kunnen bieden in de behandeling van een paniekstoornis, claustrofobie en/of autorij-vrees. Voor deze studie worden nog deelnemers gezocht, die via huisartsen gerekruteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen een volwaardige behandeling van hun angstklachten aan een sterk gereduceerd tarief.

Lees meer ...

Test van online tool over de aanpak van soa’s door de eerste lijn

Afgelopen maart publiceerden we de KCE-richtlijn over de detectie, behandeling en opvolging van seksueel overdraagbare infecties. Vervolgens hebben wij een online tool ontwikkeld om zorgverleners van de eerste lijn te begeleiden bij hun consultaties rond de seksuele gezondheid van hun patiënten. De tool is gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens over testen en behandelen van gonorroe, syfilis en chlamydia. Ze bevat ze ook het testen op andere SOI’s, zoals hepatitis en hiv, ook al worden deze door de tweede lijn behandeld.

Voordat we deze op grote schaal verspreiden, organiseren we een pre-testfase, om foutjes op te sporen, en om hem te testen op leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. We kijken dan ook uit naar uw opmerkingen en suggesties, zodat we de inhoud kunnen verbeteren en de tool nog meer bruikbaar kunnen maken.

Via de link naar onze online enquête hieronder, kan u ons uw opmerkingen over de inhoud en de vorm van de tool bezorgen, graag uiterlijk op 5 augustus 2019. Als u uw commentaren nog meer in detail wil toelichten, kan u uw contactgegevens achterlaten, zodat wij u eventueel kunnen contacteren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U dient deze in één keer in te vullen, aangezien tussentijds saven niet mogelijk is.

Link naar de tool  Link naar de enquête

Oproep: deelname korte enquête in het kader van wetenschappelijk onderzoek lage rugpijn en radiculaire pijn

In 2017 ontwikkelde het KCE in samenwerking met experten op vlak van rugklachten een nationaal zorgpad over lage rugpijn en radiculaire pijn met de bedoeling deze te implementeren in zowel de eerste lijn als binnen de ziekenhuizen en de re-integratiezorg.

Momenteel wordt er een project uitgewerkt waarbij dit zorgpad geïmplementeerd wordt binnen de eerste lijn. Eén van de doelen binnen dit project is het ontwikkelen van indicatoren die het mogelijk moeten maken om te meten in welke mate het zorgpad in de dagdagelijkse praktijk wordt gebruikt. Na een literatuursearch werd een set van indicatoren bepaald.

Aangezien het niet haalbaar is om alle indicatoren te gebruiken, vragen wij graag uw deskundige mening en hulp bij het selecteren van de meest relevante indicatoren, dat wil zeggen indicatoren die volgens u effectief de mate van implementatie van het zorgpad lage rugpijn / radiculaire pijn meten.

Experts op het gebied van lage-rugpijn / radiculaire pijn worden dan ook vriendelijk uitgenodigd om de expertvragenlijst in te vullen.

Uw expertise en hulp bij het selecteren van de uiterst relevante indicatoren is nodig. Anonimiteit is gegarandeerd. Door de vragenlijst in te vullen, gaat u akkoord met deelname aan het onderzoek.

Het duurt ongeveer 20 minuten om de vragenlijst in te vullen. De deadline is 21 juli.

Expertenvragenlijst

 

Huisartsen gezocht voor een interview over partnergeweld

In het kader van een doctoraal onderzoek aan de VUB worden huisartsen gezocht voor een interview over hun ervaringen met situaties van partnergeweld. Een interview duurt maximum één uur op een plaats naar keuze. Volstrekte vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.

Lees meer

Studie naar drempels bij opstarten en uitoefenen zelfstandige zorgactiviteit in Brussel

De eerstelijnsgezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen, migratie, diversiteit, …. Dit stelt zelfstandige zorgverstrekkers voor belangrijke uitdagingen bij de opstart en uitoefening van hun beroep.

Via een kwalitatieve studie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wensen wij de problemen die zelfstandige zorgverstrekkers ervaren bij de opstart en uitoefening van hun zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te brengen. We richten ons voor deze studie zowel tot de Nederlands- als Franstalige gemeenschap wat een belangrijke meerwaarde van deze studie is.

Lees meer

Bevraging Prestatiebevorderende middelen

Met het project PREVPED* peilen we naar het gebruik (en motieven ervan) van prestatiebevorderende middelen bij amateursporters, gedetineerden, en bij werknemers in de horeca- en de transportsector. 

In dit onderzoek wordt er ook aandacht besteed aan de preventie en aanpak van PED-gebruik. In dat verband wordt een vragenlijst verstuurd naar artsen en zorgverleners, waaronder huisartsen

Lees meer

Tiara-onderzoek

In oktober 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek, de TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) studie, van start gegaan: een samenwerking van onderzoekers KU Leuven en UGent. 

Dit onderzoek heeft als doel om de detectie van autismespectrumstoornis op jonge leeftijd te verbeteren. Vaak wordt deze diagnose pas laat gesteld, wanneer er al veel secundaire problemen aanwezig zijn, die soms voorkomen hadden kunnen worden door vroegere detectie. 

Als huisarts zou u kunnen meewerken bij het rekruteren van zowel kinderen voor de sibling groep als kinderen met hardnekkige voedingsproblemen. Deze zuigelingen willen we graag rekruteren voor de leeftijd van 5 of 10 maanden. De leeftijd van de broer/zus met diagnose ASS is niet van belang.

Lees meer

Huisartsen gezocht voor onderzoek ‘Herbronnen in de natuur bij dreigende burn-out’

De Universiteit Hasselt doet i.s.m. verschillende partners onderzoek naar ‘een multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma voor mensen met stressgerelateerde klachten’. Zij zoeken voor dit project huisartsen uit regio Limburg die hieraan willen participeren en geheel vrijblijvend mensen willen doorverwijzen met stressklachten. Het onderzoek zelf bestaat uit vijf interventies.

Lees meer

Studie: "Opnieuw aan het werk na burn-out"

Op de afdeling Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven is men gestart, in samenwerking met het RIZIV, met een studie over hoe mensen die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out het best kunnen ondersteund worden in hun terugkeer naar werk. Als huisarts kan je ertoe bijdragen dat deze studie waardevolle en nuttige informatie voor de praktijk oplevert.

Lees meer