Vooral huisartsen slachtoffer van agressie

In 80% van de gevallen van agressie tegen een arts is het slachtoffer een huisarts. Dat blijkt uit cijfers van de Orde van Artsen die De Specialist en Medi-Sfeer konden inzien.

De Orde van Artsen heeft een rapport klaar waarin de gegevens worden gebundeld die binnenkwamen via het meldpunt ‘Agressie tegen artsen’. In totaal waren 152 huisartsen, 25 specialisten en zeven huisartsen-in-opleiding slachtoffer van agressie. In iets meer dan de helft van de gevallen (52%) was er sprake van verbaal geweld, maar in één geval op vijf (19%) van uitgesproken fysieke agressie. 28% van de gevallen slaat op psychische agressie en in één procent is er zelfs sprake van seksueel geweld. De meeste gevallen (74%) werden gerapporteerd in Vlaanderen.

Opmerkelijk cijfer: meer dan de helft van de gevallen van agressie deden zich voor in de consultatieruimte van een arts, ‘slechts’ 18% bij de patiënt thuis. Nochtans leeft de perceptie dat geweld vooral een probleem is van huisbezoeken. In meer dan de helft van de gevallen gebeurt de agressie door een patiënt die door de arts gekend is. Ongeveer een op vijf van de agressors is geen patiënt. In drie gevallen van agressie was er sprake van agressie van een arts ten overstaan van een collega.

In iets meer dan een kwart van de gevallen van agressie (27%) is de aanleiding de weigering van een voorschrift of een getuigschrift. In 22% van de gevallen is de dader ontevreden over de arts. De gevolgen voor artsen zijn vaak niet min: in 61% van de gevallen werd diens persoonlijke integriteit bedreigd; 27% van de aangevallen artsen ondervindt angst- en stressaanvallen; in 12% van de gevallen is er sprake van materiële schade; en 9% ondervindt fysieke gevolgen van een agressie.

Filip Ceulemans