Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts

Prijs van de Vlaamse Huisarts

De tweejaarlijkse prijs werd in 1970 door de WVVH in het leven geroepen en wordt toegekend aan een waardige en door de WVVH voorgedragen huisarts. Sinds 2006 wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door Domus Medica. 
De laureaat moet zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van navorming, wetenschappelijk onderzoek en uitbouw van de eerstelijnszorg.

De prijs wil ook een aanmoediging zijn voor de huisartsen en de huisartsengeneeskunde. De 'Prijs van de Vlaamse Huisarts' werd in het verleden reeds toegekend aan: Gilbert Temmerman (1970), Jan Heyrman en Francis van den Bussche (1972), Remy Maes en Karel Van de Meulebroeke (1974), André Raes en Jef De Loof (1976), Maurice Seuntjens (1978), Norbert Deaulmérie (1980), Leopold Schockaert (1982), Jan Degryse (1984), John Van den Kerkhof (1986), Frank Buntinx (1988), Jos Van Bragt (1990), Jan De Lepeleire en Kristin Hendrickx (1992), Paul Smits (1994), Christine Rouneau (1996), Peter Dieleman (1998), het huisartsenechtpaar Koen Cornelli en Annie Goeman (2000), Jacques Coupez (2002), Hilde Hemeleers (2004), Jaak Lannoy (2006), Luc Seuntjens (2007), Marc Lemiengre (2008), Nicole Van Waes (2009), Joke Bossers (2010) , Rita Vanobberghen en Bram Spinnewijn (2011), Dominique Thoelen (2012), Harrie Dewitte (2013), Stefan Teughels (2014), Lily Willems en Johan Buffels (2015), Jef Boeckx (2016), Annemie Deleenheer en Jo Butaye (2017).

Oproep kandidaten Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2018

Kent u een huisarts die zich gedreven inzet voor zijn patiënt, de beroepsgroep en op breder maatschappelijk vlak? Aarzel dan niet om deze unieke huisarts kandidaat te stellen voor onze jaarlijkse ‘Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts’. De prijs ter waarde van 5000 euro, geschonken door Bank J.Van Breda & Co, wordt begin februari uitgereikt. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 8 januari 2019.

Reglement

Reglement Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2018.

 1. De Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts wordt toegekend onder de auspiciën van Domus Medica.
 2. Aan de prijs is een geldsom verbonden van € 5000.
 3. De Prijs wordt toegekend aan een waardig huisarts die zich verdienstelijk heeft gemaakt op één en liefst meerdere van volgende terreinen: huisartsengeneeskunde, navorming, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke en sociale attitude, actief in de regionale activiteiten van zijn/haar kring.
 4. De laureaat moet huisartsengeneeskunde beoefenen en Vlaming zijn.
 5. Geen kandidaat mag zichzelf voorstellen.
 6. De jury is samengesteld uit de voorzitter van Domus Medica, die ook voorzitter is van de jury, de hoofden van de academische centra voor huisartsengeneeskunde, die zich niet mogen laten vervangen en uit de oud-laureaten.
 7. De oproep voor kandidaturen wordt in Huisarts Nu bekendgemaakt. Via de website en de elektronische (kring)nieuwsbrieven van Domus Medica wordt ook een oproep gelanceerd en herhaald.
 8. De kandidaturen kunnen door iedereen voorgedragen worden, maar een kandidatuur uit een huisartsenkring wordt aangemoedigd.
 9. De kandidaturen worden naar de voorzitter gestuurd voor 8 januari 2019.
 10. De jury vergadert in januari 2019.
 11. De jury kiest een laureaat. De laureaat is diegene die het meest de voorkeur geniet.
 12. De laureaat wordt gevierd op de jaarstarter van Domus Medica op 2 februari 2019.

Gemotiveerde kandidaturen kunnen voor 8 januari 2019 gestuurd worden naar: voorzitter@domusmedica.be of per brief naar Domus Medica, t.a.v. Roel Van Giel, voorzitter van de Jury Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen.