Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

Met externe begeleider - gratis

Praten over seksualiteit of over seksuele disfuncties tussen arts en patiënt is niet evident. Daarom werkte Domus Medica samen met Sensoa en een stuurgroep (met vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, OCMW Antwerpen, de VUB huisartsenopleiding, het vaardighedenteam van de UA) een lespakket uit over ‘Praten over seksualiteit en seksuele disfuncties’.

Centraal staat het verhogen van de vaardigheden en het zelfvertrouwen bij de huisartsen. Tal van handige tips & tricks voor de praktijkvoering verlagen de drempel om de onderwerpen ter sprake te brengen. Specifiek aan dit pakket is dat er aandacht besteed wordt aan de taak van en samenwerking met de seksuoloog, de lessen worden daarom in duo gegeven door een arts én een seksuoloog.


Geïnteresseerd? U kunt via Domus Medica een huisarts-expert aanvragen om dit LOK-pakket te begeleiden.

Deze LOK met begeleiding kunnen we gratis aanbieden (max. 60 LOK's)

Dit LOK-pakket is ontwikkeld met steun van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.