Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

Kies hieronder de LOK van uw dromen.

Filter de LOK's

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Met externe begeleider - betalend

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH.

Burn-out bij artsen

Met externe begeleider - gratis

ARTS IN NOOD stelt zich ter beschikking van kring- en lok-vergaderingen voor het geven van een uiteenzetting en peer review over burn-out bij artsen. Via deze weg willen we zoveel mogelijk artsen sensibiliseren rond de problematiek van psychische problemen bij artsen om zo het taboe hieromtrent te helpen doorbreken. Daarnaast wordt kort de werking van het nationaal hulpplatform van ARTS IN NOOD toegelicht waar artsen, assistenten in opleiding en medische studenten met psychische problemen discreet en in vertrouwen terecht kunnen. Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van het profiel en de problematieken van de artsen die de afgelopen 2 jaar op het hulpplatform beroep hebben gedaan.

Risicocommunicatie

Met externe begeleider - gratis

Wat zijn de voor- en nadelen van borstkankerscreening? Hoe maak ik samen met mijn patiënt de afweging om al dan niet te opteren voor darmkankerscreening? Samen met Kom Op Tegen Kanker wil Domus Medica inzetten op het versterken van het bewustzijn en de kennis over voor– en nadelen van screening bij de algemene bevolking en de huisartsen opleiden in risicocommunicatie rond screeningsbeslissingen.