Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

Kies hieronder de LOK van uw dromen.

Filter de LOK's

Burn-out bij artsen

Met externe begeleider - gratis

ARTS IN NOOD stelt zich ter beschikking van kring- en lok-vergaderingen voor het geven van een uiteenzetting en peer review over burn-out bij artsen. Via deze weg willen we zoveel mogelijk artsen sensibiliseren rond de problematiek van psychische problemen bij artsen om zo het taboe hieromtrent te helpen doorbreken. Daarnaast wordt kort de werking van het nationaal hulpplatform van ARTS IN NOOD toegelicht waar artsen, assistenten in opleiding en medische studenten met psychische problemen discreet en in vertrouwen terecht kunnen. Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van het profiel en de problematieken van de artsen die de afgelopen 2 jaar op het hulpplatform beroep hebben gedaan.

Risicocommunicatie

Met externe begeleider - gratis

Wat zijn de voor- en nadelen van borstkankerscreening? Hoe maak ik samen met mijn patiënt de afweging om al dan niet te opteren voor darmkankerscreening? Samen met Kom Op Tegen Kanker wil Domus Medica inzetten op het versterken van het bewustzijn en de kennis over voor– en nadelen van screening bij de algemene bevolking en de huisartsen opleiden in risicocommunicatie rond screeningsbeslissingen.

Dikkedarmkankerscreening

Zonder externe begeleider - gratis

Welke zijn de aanbevolen screeningsinstrumenten? Hoe werkt het huidige Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker? Welke zijn de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe? Welke rol heeft de huisarts hierin? Hoe moet de screening van personen buiten de doelgroep van het bevolkingsonderzoek aangepakt worden?

Zwangerschapsbegeleiding: wat zegt de richtlijn?

Zonder externe begeleider - gratis

De huisarts staat in de beste positie op de eerste lijn om eventuele zwangerschapsrisico’s op te sporen en door te verwijzen naar de tweede lijn. Daarnaast is hij als eerste contactpersoon en vertrouwenspersoon, ideaal geplaatst om samen met anderen betrokkenen op de eerste lijn, zoals zeker de vroedvrouwen, een normaal verlopende zwangerschap te begeleiden.

Polyfarmacie

Zonder externe begeleider - gratis

Polyfarmacie komt frequent voor bij ouderen. Meer dan 45% van de 75 plussers in België gebruikt dagelijks 5 of meer geneesmiddelen. Ouder worden betekent veranderingen in farmacologie en farmacotherapie.