Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

Kies hieronder de LOK van uw dromen.

Filter de LOK's

Risicocommunicatie

Met externe begeleider - gratis

Wat zijn de voor- en nadelen van borstkankerscreening? Hoe maak ik samen met mijn patiënt de afweging om al dan niet te opteren voor darmkankerscreening? Samen met Kom Op Tegen Kanker wil Domus Medica inzetten op het versterken van het bewustzijn en de kennis over voor– en nadelen van screening bij de algemene bevolking en de huisartsen opleiden in risicocommunicatie rond screeningsbeslissingen.

Dikkedarmkankerscreening

Zonder externe begeleider - gratis

Welke zijn de aanbevolen screeningsinstrumenten? Hoe werkt het huidige Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker? Welke zijn de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe? Welke rol heeft de huisarts hierin? Hoe moet de screening van personen buiten de doelgroep van het bevolkingsonderzoek aangepakt worden?

Zwangerschapsbegeleiding: wat zegt de richtlijn?

Zonder externe begeleider - gratis

De huisarts staat in de beste positie op de eerste lijn om eventuele zwangerschapsrisico’s op te sporen en door te verwijzen naar de tweede lijn. Daarnaast is hij als eerste contactpersoon en vertrouwenspersoon, ideaal geplaatst om samen met anderen betrokkenen op de eerste lijn, zoals zeker de vroedvrouwen, een normaal verlopende zwangerschap te begeleiden.

Polyfarmacie

Zonder externe begeleider - gratis

Polyfarmacie komt frequent voor bij ouderen. Meer dan 45% van de 75 plussers in België gebruikt dagelijks 5 of meer geneesmiddelen. Ouder worden betekent veranderingen in farmacologie en farmacotherapie.

Het kinesitherapievoorschrift (module 1)

Zonder externe begeleider - gratis

Samen met uw moderator, en een lokale kinesitherapeut-"expert", worden de deelnemers begeleid in het oplossen van de casuïstiek en het gebruik van de Wegwijzer voor artsen m.b.t. het kinesitherapievoorschrift.