Inwooncursus 2014: Over de sprekers

Welkom Presentaties Foto's en verslag Over de sprekers

 • Johan Wens is huisarts in Ekeren, congresvoorzitter van de inwooncursus Domus Medica en als docent verbonden aan de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA).
 • Emmanuel Samyn is huisarts in Aalst en is congresvoorzitter van de inwooncursus Domus Medica in duo met Johan Wens.
 • Koen Herweyers is huisarts in Wilrijk en erkend medewerker en stagemeester aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de UA. Hij is als Consulterend en Raadgevend Arts (CRA) verbonden aan RVT Sint-Bavo te Wilrijk en is ook consulterend arts aan RVT Zonnewende - RVT Zonnetij te Aartselaar. Medewerker van de werkgroep inwooncursus Domus Medica. 
 • Walter Buylaert is spoedarts (Spoedgevallendienst UZ Gent).
 • Luk Buyse is huisarts-sportarts in de groepspraktijk Medisch Huis de Statie te Lauwe en sportarts op de dienst Menselijke Fysiologie en Sportgeneeskunde, Faculteit LK, Vrije Universiteit Brussel.
 • Ronald Daelemans is nefroloog (ZNA).
 • Kaat Dirckx is huisarts te Gent.
 • Sabien Driessens is endocrinoloog (AZ Sint-Jozef, AZ Klina en UZ Leuven).
 • Stéphanie De Maesschalck is centrumarts bij Fedasil Poelkapelle, voormalig medewerker vakgroep HAG en ICRH, UGent en trainer communicatievaardigheden en cultuursensitieve zorg.
 • Els Elaut is psycholoog, seksuoloog, gedragstherapeut (Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek, UZ Gent).
 • Paul Enzlin is seksuoloog (IFSW en UPC KU Leuven).
 • Lenie Jacobs is huisarts bij de Huisartsengroep Halledorp in Halle (Antwerpen).
 • Marieke Lobeau is onafhankelijk artsenbezoeker (vzw Farmaka).
 • Frank Nobels is endocrinoloog (O.L.Vrouwziekenhuis Aalst).
 • Patricia Sunaert is huisarts te Ooigem en is medewerker Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent. 
 • Wiebren Tjalma is gynaecoloog (Universiteit Antwerpen).
 • Paul Van Crombrugge is endocrinoloog (O.L.Vrouwziekenhuis Aalst).
 • Eric Van Cutsem is gastro-enteroloog/digestieve oncoloog (UZ Leuven).
 • Jan Van den Boeynants is commissaris bij de Federale gerechtelijke politie.
 • Marc Van De Sande is nefroloog (Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt).
 • Bart Vanderschueren is endocrinoloog (UZ Leuven).
 • Lynn Vanhaecke is docent aan de Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid (Faculteit Diergeneeskunde, UGent).
 • Katelijne Van Hoeck is jeugdarts en medewerker bij de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.
 • Myriam Van Winckel is kinderarts (UZ Gent).
 • Ann Verhaegen is endocrinoloog (ZNA Jan Palfijn).
 • Wouter Vinck is endocrinoloog (GZA Sint-Augustinus Wilrijk).