Kringvergadering

Doelstelling

De jaarlijkse kringvergadering wil de centrale ontmoetingsplaats zijn voor alle huisartsenkringen. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting kunnen de besturen van alle huisartsenkringen ideeën en good practices uitwisselen over actuele thema’s voor huisartsenkringen. De doelstelling is verder informatief (informatie aanleveren die belangrijk is voor de besturen van huisartsenkringen) en het uitstippelen van een gezamenlijk visie van de huisartsenkringen. Tot slot biedt de kringvergadering een forum voor discussie en overleg tussen de huisartsenkringen en Domus Medica.

 

Kringvergadering 2018

De kringvergadering van 2018 vond plaats op zaterdag 8 december 2018 (10.30u-15u) te Antwerpen. Dit jaar staat het nieuw verenigingsrecht centraal. Het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is immers ingediend bij de Kamercommissie. Dit nieuwe verenigingsrecht zal een grote impact zal hebben op bestaande en nieuwe vzw’s (statutenwijzigingen, …zullen noodzakelijk zijn).

Klik hier voor het nieuwsbericht over de eerste uitgereikte veiligheidsprijs die op de kringvergadering werd bekendgemaakt.

 

Historiek kringvergaderingen

De laatste jaren vonden druk bijgewoonde en erg boeiende kringvergaderingen plaats. U kan de presentaties en samenvatting per jaargang terug vinden.

Kringvergadering 2014: huisartsenkringen staan klaar voor de toekomst

Kringvergadering 2015: Kringloket bekijkt nieuwe opdrachten

Kringvergadering 2016: De huisartsenkring is het beste niveau om verandering te realiseren

Kringvergadering 2017: belang van een sterke kringorganisatie is niet te onderschatten

Kringvergadering 2018